Обработка на метали за секој сектор

Во денешницата обработениот метал е интегрален дел на многу Белгиски компании. Пример за ова се шасии сложени склопови, каросерии и компоненти за машини. Тоа објаснува зошто ние сме активни во голем број од сектори, како што се земјоделство, транспорт, индустрија, електроника, мебел и осветлување во секој дел од земјата.

Комплетно решение

Слабинк нв, семејно претпријатие со долгогодишно искуство е вистинската адреса за Вас.
Ние сме вешти во сите техники за обработка на метали: од основни техники како што се ласерско сечење, пробивање, виткање, заварување, обработка на струг, глодање на метал и дрво, прашкасто и мокро боење, грануларно пескарење до напредни техники како што се точкасто заварување и пунктирање на инсерти. Од 2020 нудиме и решение за целосна изработка на изложбени рафтови за салони за плочки.

Нашата мисија

Да доставиме квалитетно обработени метали по конкурентни цени, комплетно решение од метална плоча па до краен продукт. Со нашиот сопствен превоз, “Slabinck fast”, Ви гарантираме многу брза испорака со екстремно кратко време на изработка.

 

Водејќи се по нашиот слоган “we do it right from the first time” ги поттикнуваме сите наши вработени да се грижат за одржлив развој и заштита на животната средина. Придаваме големо значење на заштита на животната средина и спречување на загадувањето на истата. Поконкретно, сакаме да ги подобриме нашите еколошки перформанси со понатамошно намалување на потрошувачката на енергија и потрошен материјал, ограничување на производството на отпад уште повеќе и создавање зелена електрична енергија.

 

Ова го правиме со постојано подобрување на деловните процеси и нашето управување со животната средина.

 

Како поточно го постигнуваме ова?

 • Инвестираме во современи машини
 • Се придржуваме до строги стандарди за квалитет
 • Континуирано ја усовршуваме нашата стручност
 • Се придржуваме до барањата на заинтересираните страни според стандардите:
  • ISO9001
  • ISO 14001
  • EN 1090
  • EN 15085