Да доставиме квалитетни обработени метали со многу конкурентска цена. Како го остваруваме тоа?

  • Со инвестирање во напредни технологии и машини
  • Со придржување кон строги стандарди на квалитет
  • Со континуирано подбрување на нашето искуство

Обработка на метали за секој сектор

Во денешницата обработениот метал е интегрален дел на многу Белгиски компании. Пример за ова се шасии сложени склопови, каросерии и компоненти за машини. Тоа објаснува зошто ние сме активни во голем број од сектори, како што се земјоделство, транспорт, индустрија, електроника, мебел и осветлување во секој дел од земјата.

Целосни решенија

Компанијата Слабинк е правилното место каде што може да се обратите. Ние сме вешти во сите техники на обработка на метали. Ги совладуваме техниките како што се ласерско сечење, пробивање, виткање, заварување, глодање, завршна обработка, како и прашкасто боење, мокро боење, пескарење исто така и точкасто заварување, пунктирање навој.