Фамилијарно водениот бизинс има одлична репутација. Оваа фамилија својата страст за метали ја негува повеќе од два века. Нашата приказна започна со градење на патнички вагони со ковање и израсна во „Carrosserie Gebroeders Slabinck” (Каросерија Браќа Слабинк). За четири генерации ја изгради својата добра репутација.

Во 1989 година петтата Слабинк генерација превзема контрола на компанијата и Лук и Бриџит направија огромен пресврт. Оттгогаш Слабинк стана специјализиран добавувач на обработен лим и обработени метали на индустриските компании.

Во 2014 шестата генерација се придружи кон бизнисот. Антони Слабинк е сега одговорен на нашата дивизија во Скопје, Македонија.