Потреби

Потреби

Апликации и сектори за кои произведува Слабинк НВ.

СЕКТОРИ

Подолу ќе најдете преглед на сите сектори за кои нашето производство секојдневно произведува делови и ги доставува дома.

тегел дисплеи

Автомобилска индустрија

текстилната индустрија

Електроника

Бродоградба

Земјоделска машинерија

петрохемиски производи

Осветлување

Метална гарнитура

Железнички возила

Панели за конструкции и компоненти

климатизација и вентилација

Индустриски возила